Головне територіальне
управління юстиції у місті Києві
© Головне територіальне управління юстиції у місті Києві 2016
01001, м. Київ, пров. Музейний 2д
тел. (044) 270-58-40, 279-85-41
mail: info@kv.minjust.gov.ua
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ

Докладніше
Шлюб за добу
Шлюб за добу

Докладніше
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

Докладніше
"Таріфи за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру" "Приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу" "Основні напрями діяльності Управління нотаріату" "Правові засади діяльності Управління нотаріату" "Перелік платних дій з відповідних реєстрів" "Нормативно-правова база діяльності" "Графік провенення планових комплексних перевірок організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил ведення нотаріального діловодства на 2015 рік " "План-графік підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, нотаріусів державних нотаріальних архівів, помичників приватних нотаріусів на 2015 рік " "План-графік підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів на квітень - грудень 2015 року"
Придбання автомобіля на підставі «Генеральної довіреності»
16/11/15
Купівля автомобіля - це справжнє свято для кожного автомобіліста. Але при цьому мають місце непоодинокі випадки, коли, з метою заощадження коштів, такі угоди оформлюються на підставі «генеральної довіреності».
Спробуємо проаналізувати ступінь доцільності таких дій.
Взагалі-то законодавство України не містить такого терміну як «генеральна довіреність».
Відповідно до частини 3 статті 244 Цивільного Кодексу України (далі - Кодекс), довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Статтею 237 Кодексу встановлено, що представництво - це правовідношення, в яких одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Тобто, нормативне визначення цивільно-правового інституту представництва (в тому числі довіреності) не передбачає перехід права власності на об’єкт, що відчужується.
Оформлюючи «генеральну довіреність» на автомобіль, особа набуває тільки право користування автомобілем або право розпорядження ним, але ніяк не право власності. При «продажу» автомобіля шляхом видачі «генеральної довіреності» переходу права власності, як такого, не відбувається і тому власником автомобіля залишається «продавець».
Згідно статті 655 Кодексу, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
Тільки за таким правочином відбувається перехід права власності на майно.
У разі, якщо особа все ж таки прийняла рішення набути транспортний засіб шляхом оформлення відповідної довіреності, вона має чітко усвідомлювати, що так званий «продавець» може в будь-який час, відповідно до пункту 2 частини першої статті 248 Кодексу, припинити дію довіреності. У такому випадку набувач позбавляється всіх прав на транспортний засіб і зобов’язаний повернути його власнику.
Варто також знати, що згідно пункту 6 частини першої цієї статті, довіреність втрачає силу і в разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою.
У такому випадку спадкоємці, опікуни мають законні підстави повернути транспортний засіб, який належав померлому або недієздатному на праві власності.
До того ж, справжній власник автомобіля, тобто «продавець», може передати його у заставу; на такий автомобіль може бути накладено арешт, або звернено стягнення; автомобіль може бути конфісковано за дії і зобов’язання реального власника.
У випадку смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною, представництво за довіреністю припиняється, - визначено у пункті 7 частини першої статті 248 Кодексу. В такому разі, набутий на підставі «генеральної довіреності» автомобіль не увійде до складу спадкового майна, а отже спадкоємці «покупця» не матимуть жодного права на таке майно.
Доцільно також звернути увагу на термін дії довіреності. Якщо строк, на який видана довіреність, спливає, цей документ втрачає юридичну силу. Для отримання права на користування та розпорядження автомобілем «покупцю» необхідно отримати нову довіреність від реального власника.
А тепер розглянемо ситуацію, коли «набувач» на певному етапі володіння автомобілем приймає рішення щодо подальшого відчуження транспортного засобу шляхом надання наступному «покупцю» довіреності в порядку передоручення.
На такий випадок частина друга статті 247 Кодексу передбачає, що строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку основної довіреності.
Крім того, реальний власник автомобіля матиме право вимагати від «набувача» повернення суми, отриманої від відчуження його (власника) автомобіля.
Отже, підстав для відмови від такого придбання транспортного засобу є немало. Наведений вище перелік не є вичерпним. Приймаючи рішення придбати автомобіль, оформивши «генеральну довіреність», варто зважити спочатку усі «ЗА» і «ПРОТИ». Сплативши одноразово витрати за реєстрацію автомобіля та на оплату податку, у покупця буде гарантія, що повноправним власником автомобіля буде саме він.
НОВИНИ
15/06/15
Управлінням з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у місті Києві 10 червня 2015 року в приміщенні Київського державного нотаріального архіву було проведено короткостроковий безоплатний семінар
НОВИНИ
10/06/15
"Управління з питань нотаріату  Головного територіального управління юстиції у м.Києві нагадує, що згідно cтатті 5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов’язаний  постійно підвищувати  свій професійний рівень,  а у випадках, передбачених пунктом 3 частини першої  статті 29-1 цього  Закону, проходити  підвищення  кваліфікації.
Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2014 № 1422/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1542/5 від 16.09.2014 ), підвищення кваліфікації зазначеної категорії слухачів здійснюється шляхом самостійного навчання (шляхом публікацій науково-практичних статей з питань нотаріату у фахових друкованих виданнях, участі у міжнародних семінарах), навчання за професійними програмами та за програмами тематичних короткострокових семінарів.
Метою підвищення кваліфікації є вдосконалення професійної підготовки шляхом оновлення, поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, забезпечення інформацією про зміни в чинному законодавстві та практиці їх застосування при здійсненні нотаріальної діяльності.
         З Планом-графіком підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, помічників приватних нотаріусів на квітень-грудень 2015 року, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України № 87/1 від 13.03.2015 року (надалі – План-графік) можна ознайомитись за наступним посиланням
http://centerjust.gov.ua/natoriat/notariat-2015.pdf
         Докладніше щодо проведення заходів в межах вказаного Плану-графіку слідкуйте безпосередньо на сайті Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України"
ДО ВІДОМА НОТАРІУСІВ
ДО ВІДОМА НОТАРІУСІВ
11/03/15
      Верховною Радою України 5 березня 2015 року ухвалено законопроект № 0944 від 27.11.2014 про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.
      У розрізі прийнятих новацій та покладення на нотаріусів додаткових функцій у сфері проведення реєстрації прав на нерухоме майно, виникла необхідність обговорення положень вказаного Закону, надання методичних рекомендацій щодо його застосування Управлінням з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у м. Києві.
      Враховуючи викладене, у строк до 15 квітня 2015 року просимо надсилати Ваші питання, побажання та пропозиції до вказаного Закону на електронну адресу:
notariat_kyiv@ukr.net
      У разі виникнення необхідності, за результатами отриманої кореспонденції, буде проведено семінар із залученням відповідних фахівців.

НОВИНИ
31/03/15
      25 березня 2015 року Нотаріальною палатою України спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у місті Києві у актовому залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка проведено найчисельніший за останні роки безоплатний короткостроковий семінар на тему: «Застосування вимог податкового законодавства при здійсненні нотаріальної діяльності. Нотаріус, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу», участь у якому взяли близько 800 нотаріусів, що складає більшість нотаріальної спільноти міста Києва.
ДО ВІДОМА НОТАРІУСІВ
ДО ВІДОМА НОТАРІУСІВ
31/03/15
      1 квітня 2015 року о 15-00 год. у приміщенні Київського державного нотаріального архіву за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 76-Г, відбудеться семінар з питань проведення виїмки нотаріальних документів та обшуку робочого місця нотаріуса за участі відповідних фахівців. Щодо попереднього запису на семінар звертатися за тел.: 246-26-22.

Новини управління нотаріата
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НОТАРІАТУ