Головне територіальне
управління юстиції у місті Києві
© Головне територіальне управління юстиції у місті Києві 2016
01001, м. Київ, пров. Музейний 2д
тел. (044) 270-58-40, 279-85-41
mail: info@kv.minjust.gov.ua
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ

Докладніше
Шлюб за добу
Шлюб за добу

Докладніше
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

Докладніше
                                           Як зробити звернення до Європейського Суду з прав людини

Перед зверненням до Європейського Суду з прав людини слід звернутися до національних судів

Особа, яка стала потерпілою від порушення прав та свобод, зазначених у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод або в Протоколах до неї може звернутися з заявою до Європейського Суду з прав людини.

Перед зверненням до Суду людина має використати усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, яке є предметом оскарження. Це означає, що спочатку слід звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу інстанцію для захисту своїх прав, про порушення яких особа має намір поскаржитись до Європейського суду з прав людини.

Адреса Європейського суду з прав людини:

European Court Of Human Rights

Cour Europeenne Des Droits de L’Homme:

TheRegistrar

EuropeanCourtofHumanRights

CouncilofEurope

F-67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE - ФРАНЦІЯ

Підстави звернутися до Європейського суду з прав людини:

1. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однієї з держав - сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

2. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав, та які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи.

3. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності суб’єкта владних повноважень (парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

4. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади.

Як подавати заяву до суду:

1. Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажання Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятою на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовами, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надіслати подальші зауваження англійською чи французькою мовами.

2. Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону). Немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

3. Листи і документи, які надсилаються до суду, не слід прошивати стиплером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

4. Формуляр заяви та пояснення щодо його заповнення знаходяться на офіційному сайті Європейського суду з прав людини.