Головне територіальне
управління юстиції у місті Києві
© Головне територіальне управління юстиції у місті Києві 2016
01001, м. Київ, пров. Музейний 2д
тел. (044) 270-58-40, 279-85-41
mail: info@kv.minjust.gov.ua
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ
ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ

Докладніше
Шлюб за добу
Шлюб за добу

Докладніше
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ
ОН - ЛАЙН БУДИНОК ЮСТИЦІЇ

Докладніше
                                                       Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Згідно статті 20 Закону України «Про державну службу», однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вільне володіння державною мовою.
01 травня 2017 року набрали чинності вимоги пункту 5 статті 25 Закону України «Про державну службу», згідно якого особа, яка бажає взяти участь у конкурсі має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
З метою забезпечення реалізації вищезазначених вимог Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», якою затверджено Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
Згідно вказаного Порядку, зокрема визначено, що атестація відбувається:
1 у письмовій формі, яка включає:
   -письмове завдання з використанням технологій тестування;
   -письмовий переказ тексту з фахових питань.
2 в усній формі, яка включає:
   -ділову розмову за визначеним сценарієм;
   -повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.
За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
Слід зазначити, що послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою платні та можуть надаватися вищими навчальними закладами, які відповідно до ліцензії здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти в галузі знань «Публічне управління та адміністрування».
Інформація про уповноважені вищі навчальні заклади, а також зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди оприлюднюється на їх офіційних веб-сайтах, а також на офіційних веб-сайтах Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства освіти і науки України.
Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
Особа, яка має один із вищевказаних документів, може звернутися до уповноваженого вищого навчального закладу із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків.

Головний спеціаліст відділу
інформаційно-аналітичної роботи
Управління персоналу
Піцхелаурі С.В.