ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ
Столична юстиція обговорила питання захисту прав жінок з жіночими правозахисними громадськими організаціями Головне територіальне управління юстиції у місті Києві організувало правову дискусію з представниками правозахисних громадських організацій "Жінкамає право!"-2019.

Учасники заходу з ентузіазмом обговорили питання щодо реалізації жінок у професії, подискутували що до ролі жінок у політиці, розвінчували міфи що до жіночих та чоловічих професій, обговорили важливі питання що до прав жінок з обмеженими можливостями.
Громадський сектор представили майже 30 громадських організацій: Всеукраїнська організація «Особливажінка», громадська організація «Жінки за зміни», жіночий центр «Надія», Український жіночий конгрес, Фундація українських жінок, Лігазахисту прав жінок «Гармоніярівних», Союз Золотийвік України, ГО «Біла Cтрічка Україна», ГО «Ділові українські жінки», благодійний фонд «Молодь за права людини» та інші.
Зустріч провели у форматі TED Talks та обговорили значущі питання що до реалізації прав жінок.
Урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко розповіла, що по всьому світу в міжнародни хорганізаціях, у Раді Європи, в ООН відбуваються подібні заходи, щоб нагадати про питання захисту прав жінок. «В переддень Міжнародного дня прав жінок ми маємо говорити про ті проблеми, якістосуються і молодих жінок, і жінок літнього віку. Зокрема, що до домашнього насильства. Ця проблема, на жаль, не минає жодну категорію жінок. Для того, щоб був запроваджений в життя Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в минулому році Урядом було прийнято чимало нормативно-правових документів, які конкретизують його. Проте цього залишається не достатньо. Ми очікуємо на розробку нових документів, які дозволять більш ефективно і надавати допомогу, і виявляти насильство.», - додала Катерина Левченко .
Очільник столичної юстиції Станіслав Куценко зауважив, що у столичній юстиції працює близько 900 жінок та всього 300 чоловіків. Під час прийому на роботу в столичній юстиції орієнтуються на професійні навики, а не на гендерні ознаки. «Серед основних досягнень України на шляху до встановлення гендерної рівності та дотримання прав жінок булосхвалення Кабунетом Міністрів України у квітні 2017 року концепції Державноїс оціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Документ передбачає удосконалення нормативно-правовоїбази, урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку, удосконалення механізму проведення ґендерно-правової експертизи, розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю, зменшення ґендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління людськими ресурсами (зокрема, розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державнихс лужбовців і посадовихосіборганівмісцевогосамоврядуванняпитаньзабезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіків)», - розповівСтаніслав Куценко під час виступу.
Сімейний радник Міністерства юстиції України Віта Чигрина  розповілавласнужиттєвуісторію, щобзастерегтижіноквідпомилок: «У мене двівищихосвіти і, не дивлячись на це, я 10 років жила у шлюбі, де булопсихологічненасилля. А все чому? Тому, що наше суспільствобулодужетолерантне до цьогоявища. Протесьогодні ми живемо у інший час, коли стара модель сім’їпоступововтрачає свою суть. Гендерна рівність не означає, щожінка в оранжевому жилетіхочеукладати асфальт, цеозначає, щожінкахочезаробляти на рівні з чоловіком за одну і ту ж роботу однаковукількість грошей. Жіночарівність - це коли чоловік та діти не допомагаютьмамі вести домашнєгосподарство, а ведутьйого разом з нею.»
Усвітінайкращаситуація з гендерною рівністю, складається у Ісландії. Загальнийіндексзабезпеченнярівності в ційкраїні становить 87,8%, вона стаєлідером рейтингу ВЕФ дев'ятийрікпоспіль. Ісландія - єдинакраїна, де показникзалученостіжінок у політичнудіяльністьперевищив 70%. До першоїп'ятіркиувійшлитакожНорвегія, де загальнийрівеньзабезпеченнярівностісклав 83%, Фінляндія (82,3%), Руанда (82,2%) і Швеція (81,6%).
Захищайте права разом з Мін’юстом!