ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ
22.12.1975 - відповідно до Указу Президента Верховної Ради Української РСР 3836 У-ІІІ віл 30.05.1975 і рішення ІІІ сесії ХУ скликання Київського міськвиконкому від 22.12.1975 було створено відділ юстиції Виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих.

Підлеглість та функції  новоствореного відділу були визначені «Положенням про відділ юстиції Виконавчого комітету обласної Ради депутатів трудящих», затвердженим постановою Ради Міністрів УССР від 30.09.1974
470.

  Відповідно до цього Положення відділ юстиції Виконавчого комітету міської Ради депутатів трудящих  підпорядковувався як міській Раді депутатів трудящих, так і Міністерству юстиції  УРСР.

  Відділ юстиції здійснював організаційне керівництво районними народними судами, методичне керівництво правової роботи в народному господарстві, методичне керівництво і координацію роботи державних органів по пропаганді правових знань, роз’яснення законодавства серед населення та  керівництвом державним нотаріатом і адвокатурою.

   У 1977 році у зв’язку з зміною назви Київського міськвиконкому відділ став називатись відділом юстиції Київського міськвиконкому міської Ради народних депутатів.

   Відповідно до штатного розпису до  відділу входили: канцелярія, консультанти з судової роботи, консультант з питань нотаріату, консультанти з питань правової пропаганди, консультант з правової роботи у народному господарстві, бухгалтерія, консультант з кадрів, профспілковий комітет.

    З 1975 року відділу юстиції були підвідомчі 12 районних народних судів (відповідно до районів міста), 13 нотаріальних контор. Начальником відділу юстиції Київського міськвиконкому був Ленчук Л.Ф.

Відповідно до рішення 6 сесії Х скликання Київської міської ради народних депутатів від 14.10.1988 відділ юстиції об»єднано  з відділом актів цивільного стану в єдине Управління юстиції. Станом  на 01.01.1989 року на балансі Управління юстиції перебували наступні організації: Київський міський суд, 14 районних народних судів, 16 державних нотаріальних контор та відділ ДРАЦС. Структура Управління юстиції була наступна: керівництво, канцелярія, бухгалтерія,відділ організації діяльності районних народних судів, відділ ДРАЦС, відділ нотаріату та матеріально-технічного забезпечення, відділ правової освіти та правового обслуговування підприємств та організацій.

З 24 серпня 1991 року, після проголошення Верховною Радою УРСР незалежності України. 29.04.1992 у зв’язку зі створенням Київської міської державної адміністрації змінилась назва Управління юстиції  на Управління юстиції Київської міської державної адміністрації. Станом на
01.01.1993 Управлінню юстиції підвідомчі: 14 народних районних судів, 19 нотаріальних контор, відділ ЗАГС та 3 Палацу ( Центральний Палац реєстрації шлюбів та новонароджених, Палац одруження «Дарницький» та Палац новонароджених). При управлінні діє міжвідомча координаційно-методична Рада з правовою пропагандою. Станом на 01.04.1993 року затверджено штатний розпис Управління, за яким структура їх була такою: керівництво, відділ організації юридичної допомоги населенню, відділ фінансування бухгалтерського обліку і звітності, відділ кадрів і діловодства, відділ організації забезпечення діяльності судів і судово-правової реформи, відділ організації роботи органів реєстрації актів громадського стану, сектор по роботі архіву ЗАГС, відділ по правовій пропаганді, правовому навчанні, правовій роботі в народному господарстві та адвокатурі, відділ державної реєстрації відомчих нормативних актів.

     На підставі наказу
432 начальника Управління юстиції від 31.05.1993 на базі Палацу реєстрації шлюбу новонароджених, Палацу одруження «Дарницький», Палацу новонароджених м. Києва було створено відповідно: Центральне міжрайонне управління реєстрації шлюбів, Лівобережне міжрайонне управління реєстрації новонароджених.

   С 01.06.1993 року відділи ЗАГС реорганізовано у самостійні відділи реєстрації запису громадського стану  ( ВРАГС) відповідних районів.

   С 23.07.1993 року затверджено новий штатний розпис. За цим розписом змінювалось структура Управління. Так, замість відділу організації юридичної допомоги населенню введено відділ нотаріату: відділ по правовій пропаганді, правовому навчанні, правовій роботі в народному господарстві та адвокатурі став називатися відділ правової роботи, правового інформування та адвокатури. Відділ державної реєстрації відомчих нормативних актів перетворено у відділ громадських об»єднань, державних реєстрацій відомчих нормативних актів та обліку актів законодавства.

   У відповідності до наказу
136/6 Міністра юстиції України від 19.05.1994 року Управління юстиції Київського міської Держадміністрації реорганізовано в Управління юстиції м. Києва.    10.10.1994 Міністерством юстиції України затверджено Положення про Управління юстиції м. Києва де визначалося, що Управління юстиції в м. Києві є місцевим органом Міністерства юстиції, їм утворюється та йому підпорядковується. В 1995 році наказом начальника Управління ліквідовано з 01 серпня Центральне міжрайонне управління реєстрації шлюбів, Лівобережне міжрайонне управління реєстрації новонароджених.

З 01.01.1996 року районні відділи реєстрації громадського стану підпорядковані райдержадміністрації м. Києва. Станом 01.01.1998 року Управлінню було підпорядковано 14 районних народних судів та 21 нотаріальна контора. 28 грудня 1998 року було створено 14 районних управлінь юстиції, а в складі с кожного з них відділи державної виконавчої служби. З 05.02.1999 року Управління юстиції в м. Києві стало іменуватися Київське міське управління юстиції. 26 жовтня 2001 року створено 10 районних відділу юстиції. З 23.12.2002 року районні суди міста Києва були підпорядковані управлінню Державної адміністрації міста Києва. 25.01.2007 року ліквідовано Київське міське управління юстиції. На базі Київське міське управління юстиції створено Головне управління юстиції у місті Києві.