ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ
        11 вересня очільник #Столична_юстиція Stanislav Kutsenko провів щотижневий особистий прийом у Дніпровському ДРАЦСі.

За правовою консультацією звертаються громадяни з різних районів столиці та з приводу різноманітних життєвих ситуацій.
Станіслав Куценко дав вичерпну відповідь по кожному з них:
Олена пересувається на інвалідному візку та відчуває чимало труднощів, коли намагається потрапити до магазинів та різних установ, де немає пандусів. Звернулась на прийом, щоб дізнатися, як захистити свої права.
Які документи гарантують право безперешкодного доступу для людей з інвалідністю?
- Насамперед, це Конвенція ООН про права інвалідів. Вона визначає необхідність забезпечення особам з інвалідністю доступності фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров’я та освіти, а також інформації та зв’язку, що може сприяти створенню для них можливості повною мірою користуватися всіма правами людини та основоположними свободами.
На національному рівні таке право гарантується цілою низкою документів, провідну роль серед яких відіграють наступні:
- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про будівельні норми»;
- Закон України «Про архітектурну діяльність»;
- Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»;
- ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
У статті 2 Закону України «Про архітектурну діяльність» зазначено, що держава має піклуватися про людей з інвалідністю шляхом створення безперешкодного життєвого середовища. Та такий обов’язок покладений на всі організації та установи. Відповідно до статті 26 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», підприємства, установи та організації також зобов’язані враховувати потреби людей з інвалідністю і забезпечувати для них доступність споруд.
Головною запорукою забезпечення доступності споруд для людей з інвалідністю є передбачені законом санкції, які застосовуються в разі відсутності такого доступу.
Так, стаття 96-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає санкції за порушення законодавства під час планування і забудови території. Зазначається, що передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об’єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення - тягнуть за собою накладення штрафу від дев’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 15 300 до 17 000 гривен).
Пан Олексій працює на заводі по виготовленню деталей до автомобілів та проживає уже 6 років у гуртожитку від підприємства. На прийом звернувся за консультацією щодо можливості приватизації кімнати.
- Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», громадяни, які проживають у гуртожитках, що перебувають у власності підприємств, установ, організацій, утворених у процесі корпоратизації чи приватизації, набувають право на приватизацію займаних жилих приміщень після передачі таких гуртожитків у комунальну власність та за умови, що вони фактично проживають у таких гуртожитках правомірно і тривалий час (не менше п’яти років).
При цьому право на приватизацію житла у гуртожитках мають особи, яким було надано відповідну житлову площу згідно з ордером та зареєстровано місце проживання на такій житловій площі строком не менше п’яти років. У випадку якщо сім’я, яка проживає у гуртожитку, збільшилась (народилися діти), вони матимуть право бути учасниками приватизації незалежно від строку реєстрації, оскільки є членами сім’ї наймача та мають право на приватизацію згідно з Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».
Валентина кілька років працювала на підприємстві, котре займалось міжнародними перевезеннями. Проте у зв’язку зі скороченням штату жінку звільнили. Пані Валентина звернулась на особистий прийом, щоб поцікавитись, чи можуть жінку скоротити з роботи, якщо її син військовослужбовець за контрактом і зараз перебуває на території проведення ООС?
- Згідно зі статтею 42 Кодексу законів про працю, при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. Разом із тим переважне право на залишення на роботі на підставі того, що син знаходиться в АТО, відсутні.
При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:
1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком;
3) працівникам із тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
8) особам із числа депортованих із України, протягом п’яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України;
9) працівникам із числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.
Якщо у Вас є питання щодо захисту прав у різних сферах життя, звертайтесь на особистий прийом до керівника столичної юстиції Станіслава Куценка щовівторка у Дніпровському відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
Захищайте свої права з Мін’юстом!