ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ
Юридична спільнота України останнім часом дедалі частіше звертає увагу на позасудові способи врегулювання спорів, що виникають з господарських та цивільних відносин. Зростання популярності альтернативних засобів урегулювання спорів поза межами України і відповідний тренд зумовлений декількома факторами. Перш за все сторони зацікавлені у зменшенні строку розв’язання спору, спрощенні процедур, легкості доступу до альтернативних засобів вирішення спору, порівняно із завантаженими державними судами.

Співробітники  Управління судової роботи та міжнародного співробітництва #Столична_юстиція провели масове публічне консультування громадян у парку «Наталка, що у Оболонському районі столиці, щодо порядку вирішення спорів.

Відтак, спеціалісти відповіли на хвилюючі питання від громадян, розповіли про поширені спори між сторонами договору, не врегульовані шляхом переговорів, можуть вирішуватися в загальному судовому порядку, передбаченому законодавством, або передаватися на розгляд третейського суду.

Також ознайомили відвідувачів парку із проектом «Я МАЮ ПРАВО!», котрий покликаний навчити громадян самостійно захищати свої права.

Що треба робити, коли виникає спір?

Встанови права та обов’язки учасників спору.

ТИ МАЄШ ПРАВО: 1. Зробити це самостійно

Якщо кожен з учасників діє добросовісно, як правило, можна виявити причини спору та врегулювати його самостійно.

2. Залучити юриста

• Подзвони до Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 та отримай правову консультацію

• Звернися до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги або отримай правову консультацію від юристів, які надають платні послуги, юристів громадських правозахисних організацій, параюристів, юристів, які надають свої послуги на умовах pro bono, юридичних клінік при вищих навчальних закладах тощо.

ЗАПАМ’ЯТАЙ: ТИ МАЄШ ПРАВО вирішити спір самостійно!

Які є способи вирішення спору?

Неформалізовані: самостійне вирішення спору учасниками правовідносин через переговори, вирішення спору за сприяння третьої особи - медіатора.

Такі способи позбавлені державного примусу і є ефективними лише за умови, якщо обидві сторони бажають вирішення конфлікту на взаємовигідних умовах.

Формалізовані:  суд,  інший орган державної влади чи місцевого самоврядування, уповноважений на вирішення певної категорії спорів.

Наприклад, спір між батьками щодо прізвища та імені дитини при державній реєстрації народження може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Такі способи, як правило, забезпечені державним примусом, рішення прийняті за результатами таких процедур є обов’язковими для сторін.Третейський суд - недержавний незалежний орган, що утворюється на підставі угоди сторін спору для вирішення суперечки між ними.

ВИРІШЕННЯ СПОРУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕГОВОРИ

В переважній більшості випадків спір можна врегулювати без звернення до суду та пов’язаних з цим додаткових (матеріальних, організаційних та інших) витрат.

Це можна зробити, наприклад, шляхом добровільного виконання порушеного зобов’язання, тлумачення договору, у випадку, якщо спір виник через різне розуміння понять, що містяться в договорі, внесення змін до договору чи його розірвання, тощо.

ВИРІШЕННЯ СПОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАТОРА

У випадку, якщо сторони самостійно не дійшли згоди, вони можуть спільно звернутися до третьої особи - медіатора, задля вироблення способу врегулювання спору, який би влаштовував усі сторони. Медіатор не має права приймати обов’язкові для сторін рішення чи зобов’язувати сторони до вчинення певних дій.

ВАЖЛИВО:

Самостійне вирішення спору є найбільш бажаним способом, оскільки лише він дозволяє задовольнити інтереси усіх учасників спору.

Сторони мають право застосувати вказані способи врегулювання спорів на будь-якій його стадії та незалежно від того, чи звернулись вони вже до інших способів врегулювання спору.

Захищайте свої права разом із #МінЮст