ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ


                Право на отримання та порядок надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Майже кожну працюючу жінку цікавить питання пов’язане з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки, їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, право на яку передбачено статтею 17 Закону України «Про відпустки».

За рахунок власних коштів підприємство може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Цей вид відпустки може бути використано повністю або частинами                 не тільки матір’ю дитини, а також іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, наприклад, батьком дитини, бабусею, дідусем, одним з прийомних батьків, чи особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину.
Слід зазначити, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається одна, незалежно від того, скільки в сім’ї дітей віком до трьох років. Чинним законодавством не передбачено одночасне перебування матері та батька або іншого родича у відпустках по догляду                за дітьми однієї сім’ї до досягнення ними трирічного віку.
Статтею 181 КЗпП та статтями 18, 20 Закону України «Про відпустки» встановлено порядок надання матері дитини або іншим особам, які фактично доглядатимуть за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зокрема передбачено, що для отримання такої відпустки жінка або інші особи зазначені у частині 7 статті 179 КЗпП України мають подати:
письмову заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу;
копію свідоцтва про народження дитини (для підтвердження віку дитини).
Відпустка надається повністю або частково в межах установленого періоду та оформлюються наказом роботодавця.
При цьому жінка або інша особа у будь-який час має право перервати частково оплачувану відпустку, а потім знову попросити надати їй таку відпустку. Якщо ж до закінчення встановленого наказом строку відпустки вона бажає вийти на роботу, то також подає заяву. На підставі цієї заяви роботодавець має видати відповідний наказ.
Відпустка для догляду за дитиною закінчується в день виповнення дитині трьох років, і жінка має стати до роботи наступного дня.
Однією з особливостей даного виду відпусток є те, що жінки, мають право перервати її, з метою одержання відпустки у зв’язку з навчанням, оскільки остання є оплачуваною.
Роботодавець не може вимагати від жінки, щоб вона відпрацювала певний період перед наданням їй такої відпустки, адже працівник не порушує законодавства. При цьому необхідно пам’ятати про належне оформленння заявою жінки та наказом роботодавця переривання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після закінчення відпустки у зв’язку з навчанням знову може бути оформлена відпустка для догляду за дитиною. Вчиняти такі дії протягом відпустки для догляду за дитиною можна кілька разів, якщо в цьому є необхідність.
Жінка або інші особи, зазначені у частині 7 статті 179 КЗпП України повинні враховувати, що день подання заяви про надання їм відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і день початку такої відпустки не можуть збігатися.
Заяву подають заздалегідь, хоча б за день, до початку відпустки. Так само день подання заяви про переривання відпустки                 і достроковий вихід на роботу не можуть збігатися, адже до виходу на роботу потрібно видати відповідний наказ.
Також слід звернути увагу, що час відпустки для догляду за дитиною                        до досягнення нею трирічного віку і час відпустки без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шести років, яка надається на підставі медичного висновку, не враховується в стаж роботи, що надає право на одержання щорічної основної відпустки. До страхового ж стажу зараховується тільки період відпустки до досягнення дитиною трирічного віку.
ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У МІСТІ КИЄВІ @

01001, м. Київ, пров. Музейний 2д
тел. (044) 270-58-40, 279-85-41
mail: info@kv.minjust.gov.ua